Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/stanevla/public_html/mmega.net/templates/micromega2/functions.php on line 188

 

Софтуерни (IP) телефонни централи

1.      Софтуерни телефонни централи – какво е това?      

В основата на работа на софтуерните телефонни централи стои IP-телефонията. IP-телефонията, или VoIP (Voice over Internet Protocol, "глас предаван по протокола IP") най-общо представлява предаването на говор на разстояние по компютърна мрежа, с използване на IP-протокола. Компютърната мрежа, по която се осъществява връзката, може да бъде Интернет, локална мрежа, интранет или екстранет, реализирани по произволна технология и др. Софтуерната телефонна централа всъщност представлява програма, инсталирана на компютър, която обслужва телефонните разговори. При софтуерните централи се използват IP-телефонни апарати. Това са устройства външно наподобяващи стандартни телефонни апарати, които обаче се включват не към телефонна линия, а директно към локалната мрежа (чрез стандартен Ethernet порт). Възможно е да се използват и стандартни телефонни апарати, които чрез специално устройство (FXS адаптер) се включват към IP-средата. Могат да се ползват и безплатни софтуерни телефони. 

2. Предимства на софтуерните телефонни централи. 

 както знаем, разговорите между абонатите на една телефонна централа са безплатни (например разговорите между колеги в един офис). При стандартните телефонни централи, за да е възможно това, е необходимо физически да съществува телефонен кабел от централата до всеки апарат. С други думи – стандартните телефонни централи използват като среда за пренос на говор телефонните кабели. Софтуерните телефонни централи използват като среда за пренос на говора локалната или глобалната мрежа. Оттук следва и основното им предимство – абонатите на една такава централа не са ограничени от разстояния – те могат да се намират в произволна точка от света, където има интернет. Конкретни примери:a)      Фирмата има няколко офиса в различни градове на страната или света. В този случай всички офиси могат да се обслужват от една единствена софтуерна централа с единен номерационен план: вдигате телефона и с един бутон избирате колегата си, който се намира на 20 или 20000 км от вас. И, разбира се, говорите безплатно.b)      Пътувате често в страната или чужбина. Независимо в коя точка на света се намирате, с вас ще се свързват по същия начин, все едно сте зад бюрото си в офиса. Отново безплатно. -     софтуерните телефонни централи са изключително надеждни – те предствляват просто един компютър с инсталиран безплатен софтуер, работещ, между другото, под ЛИНУКС (също безплатен). Няма повредени платки за хиляди левове, няма разходи за поддръжка. Администрирането, диагностиката и програмирането на централата се извършва дистанционно през интернет. -     не е необходимо да се прави отделно окабеляване за телефони – IP централите използват компютърната мрежа. -     IP–телефонните апарати имат като стандартни редица функции, които са екстри за обикновените апарати: дисплей, високоговоряща връзка, CLIP, прехвърляне и задържане на връзката, конферентна връзка, прослушване на гласово съобщение и др. Всъщност IP-телефонните апарати по функционалност са сходни повече със системните цифрови апарати за стандартните телефонни централи, отколкото с обикновените апарати. При това цената на IP-телефоните в повечето случаи е значително по-ниска от цената на системните цифрови апарати. -     ако използвате услугите на т.нар. алтернативни оператори, включването на външните линии към софтуерната централа е изключително лесно – то се осъществява само с настройки на централата, без никакви кабели. Ако ползвате услугите на БТК, свързването на техните линии към централата се извършва с помощта на адаптер, т.нар. FXO устройство (Foreign eXchange Office). -     ако се налага да местите офиса си и имате IP телефонна централа, вие ще можете да запазите телефонните си номера, с които сте известни, без да подавате молби и да чакате за "техническа възможност". В повечето случаи даже няма да се налага препрограмиране на централата. Това важи дори и ако се местите в друго населено място. -     капацитетът на софтуерната централа е практически неограничен – добавянето на нови постове става чрез програмиране на централата. Не е необходим никакъв хардуер. (При стандартните телефонни централи за увеличаване на броя на постовете е нужно да се добавят платки, като нерядко се оказва, че е достигнат максималния капацитет и централата не може повече да се разширява, а трябва да се смени). -     изграждането на една софтуерна телефонна централа е много по-бързо и лесно, отколкото на стандартна телефонна централа – нужен е един компютър с минимални системни изисквания (например PIII 600 MHz, 256Mb RAM, 10Gb HDD, LAN карта). -     икономия на средства: в повечето случаи разходите за изграждане на софтуерна телефонна централа са значително по-ниски, отколкото за стандартна централа, същото важи и за разходите за поддръжка. Цялостната настройка, конфигуриране и поддръжка се извършва през WEB интерфейс от произволна точка на света. Изключителната гъвкавост и свобода при конфигуриране на софтуерните централи води до драстично съкращаване на разходите за телефонни разговори в процеса на експлоатация на централата. -     Освен тези важни преимущества, системата предоставя и много екстри, като запис на пропуснати обаждания, прехвърляне на разговор, callback, caller ID, голям брой вътрешни номера, гласова поща и много други.  

Примерна структура на IP телефонна система.      

 

На схемата са показани почти всички модули на една IP телефонна система.
    Самата централа се намира в Офис 1. Тя е включена в локалната компютърна мрежа (към суича). В същия суич са включени различни телефонни апарати: IP телефони, обикновени телефонни апарати или факс-апарати (посредством FXS адаптер), софтуерни телефони (инсталирани на компютри).
    Външните линии може да са наземни линии, свързани към локалнта мрежа посредством FXO адаптри, или телефонни номера, предоставени от VoIP оператори.
    В Офис 2, намиращ се на произволно място в света, телефонните апарати са свързани към телефонната централа в Офис 1 посредством локалната мрежа и интернет. Избирането помежду им става само с набиране на вътрешния номер, все едно се намират в един офис (на показаната схема - 101, 102, 103, 105, 106, 107). № 104 на схемата е софтуерен телефон извън двата офиса, който е свързан към същата централа през WiFi мрежа