Запълване на кабелни канали

 

66 % е максималното запълване на кабелен канал:

S - лицето на сечението на кабелния канал

s - лицето на сечението на кабела

  S/s = броя кабели

 

Max = броя кабели x 0.66

{mosmap width='500'|height='400'|lat='52.052312'|lon='4.447141'|
zoom='3'|mapType='Satellite'|text='sv DWO'|tooltip='DWO'|
marker='1'|align='center' }

 

{mosmap width='500'|height='400'|lat='52.052312'|lon='4.447141'|
zoom='3'|mapType='Satellite'|text='sv DWO'|tooltip='DWO'|
marker='1'|align='center' }