Промени на мрежовите настройки чрез NETSH през команден ред:

 

Статичен IP адрес

За да настроите статични TCP/IP на мрежова връзка „Local Area Connection”:

 

netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.1.19 255.255.255.0 192.168.1.1 0 1
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 212.39.90.42

Адрес зададен от DHCP (Автоматично получаване)

 

netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp