·  въвеждане на рутиращи политики и правила

·  (SNAT/DNAT) – преобразуване на реални/нереални IP адреси, осигурява и фундаментална защита срещу външни посегателства, защото всеки компютър извън вашата локална мрежа комуникира единствено с рутера, а вътрешните компютри не се засягат

·  policy routing

·  firewalling – защитна стена срещу външни посегателства над мрежата ви, данните на всеки един компютър в нея и самата работна станция върху която е инсталирана тя.

·  proxy (HTTPD acceleration) – проксиране за цяла локална мрежа в офиса –  ускоряване на Интернет скоростта, също така спестява трафика на потребителите.

·  storage server – решения за споделяне/съхранение на служебните ресурси на файлово и групово ниво(задаване на права за ползване на определени ресурси от отделни потребители или групи), базирани на домейн контрол под Windows Server

·  пощенски сървър

·  изграждане на VPN сървър/клиент