·  изграждане на политика за съхранение и пренос на данни

·  решения за централизиран/децентрализиран потребителски контрол базирани на Windows

 

·  решения за отдалечена администрация

 

·  изграждане на пощенски сървъри, вирус/спам скенери, уеб-базирана поща

 

·  изграждане и поддръжка на web/ftp сървъри

 

·  принт сървъри

 

·  DNS/WINS администриране

 

 

·  разработка на софтуер и клиент-сървър приложения

 

·  комплексни информационни решения за вашия офис