windows explorer - Файлов Мениджър - забива при "Лента с инструменти за бърз достъп"

 

изпълнява се от команден ред:

del %appdata%\microsoft\windows\recent\automaticdestinations\*